Man får ofte problemer med mos i sin græsplæne, hvis at området er for vådt og der ikke kommer nok sollys ned til græsplanterne eller man klipper og gøder sin plæne forkert.

Mos trives enormt dårligt i en velplejet, veldrænet og solbelyst plæne og derfor kan det tyde på, at du har problemer med din græsplane fordi at jorden enten er meget fugtig eller fordi at plænen simpelthen mangler tilførsel af gødning og organisk materiale.

At give gødning er i sig selv ikke den ultimative løsning på dit problem, men kan der imod, i en kombination med lidt plænepleje, være med til at nedsætte mængden af mos i din græsplæne.

Der er flere ting, som kan være med til at afhjælpe problemet.

Nogle af tingene kræver lidt arbejde, men har man ikke meget store arealer, som skal behandles kan man let gøre tingene selv. Jernvitriol sælges som værende nærmest en kur mod mos. Det er det langt fra og mosset vil kun forsvinde kortvarigt. Gøres der ikke noget for gøre forholdende bedre for græsset, vil mos være et tilbagevendende problem.


Trin 1 – tjek jordens pH

Tag en jordprøve og find ud af, hvad jordens pH er.

Græs vokser bedst ved en pH på mellem 6,5 og 7,5, det vil sige i en neutral til let basisk jord.

Dette er fordi at jordens pH styrer, hvilke næringsstoffer som er tilgængelige og i hvilke mængder og de næringsstoffer, som græs behøver, er lettest tilgængelige ved denne pH-værdi.

Hvis at pH værdien ikke er optimal for græs, nytter det derfor ikke bare at give mere gødning, da græsset får svært ved at optage det. Forkert pH er en af de hyppigste årsager til mos i græsplænen.

Jord bliver langsomt mere surt. Det skyldes at planterødder udskiller CO2 i forbindelse med deres åndingsprocesser nede i jorden, hvilket med tiden vil sænke pH.

Derfor er der næsten altid tale om, at pH værdien i jorden er for lav, hvis at der er problemer med pH.


Kalk og gødning:


– Tilfør kalk til din græsplæne:

Problemer med for lav pH løses ved at tilføre plænen kalk en gang årligt.

Der foreskrevne mængde, som står på pakken, varierer lidt, men som tommelfingerregel skal græsset se hvidt ud, når at man er færdig. Det er en rigtig god ide at uddele kalk om vinteren, da plænen her som ofte ikke bliver benyttet. På den måde bliver der ikke slæbt kalk med rundt i haven.


Dt er vigtigt ikke at give for meget kalk på samme tid. Det er nemlig ikke svært at have pH værdien i en plæne, men til gengæld kan det være meget svært at sænke den igen, hvis at den pludselig er blevet for høj. Dette kan tage flere år, så vær forsigtig og giv hellere plænen lidt kalk en gang årligt i flere år, indtil at pH er optimal.


Kalk kan fås i forskellige udgaver:

– Perlekalk

Mest gængse og er også den som er lettest at fordele.


– Dolomitkalk

Kalk i pulverform. Er yderst effektivt, men sviner meget.


– Jordbrugskalk

Er meget groft og bruges stort set kun ude på markerne når at pH her skal hæves.


– Gød din græsplæne:

Græs har godt af at få gødning, især hvis at man ikke tilfører plænen topdress hvert år. Det gælder sig, at ny-etablerede plæner skal have meget lidt gødning det første år, mens at etablerede plæner gerne må få gødning 3-4 gange hen over sæsonen med start i maj og sidste gang i først i august.

Det er en rigtig god ide kun at gøde lidt af gangen og så gøre det ofte, i stedet for at give store mængder gødning på samme tid. Det kan skade græsset og ændre mikro-livet i jorden.


Især kunstgødning kan være med til at øge jordens omsætning, hvilket kan betyde at store mængder humus kan være gået tabs i årenes løb. Derfor kan der klart anbefales at gøde med organisk plænegødning, da dette indeholder organisk stof, som i jorden bliver omsat til humus, hvilket øger jordens indhold af organisk materiale.


– Generel pasning og pleje:


Når at græsset skal klippes:

Det er vigtigt at holde sin græsplæne jævnt trimmet over hele vækstsæsonen. En plæne har ikke godt af at vokse sig for lang, for så at blive klippet helt i bund. For kraftige klipninger går ud over græsset rodvækst og en tommelfingerregel lyder, at man ikke må klippe mere end 1/3 af græssets fulde længde af på en gang.

En græsplæne skal klippes første gang, så at stråene er 6 cm lange, herefter er klippehøjden 4 cm. Klippes græsset længere ned end dette, vil det give lys til en masse ukrudt og mos, som så kan spire og vokse nede i græsset. Bliver græsset ikke for langt mellem klipningerne, er det en god ide at lade afklippet ligge. Det tilfører, ligesom topdress, organisk materiale til jorden når at det nedbrydes.


Luft din plæne:

Dette gøres allerbedst i april-maj måned, når at græsset igen er ved at komme i vækst.

Først bør græsset rives igennem med en plænelufter eller med en rive.

Dette fjerner store mængder af mos, samtidig med at det sikrer luft til græssets rødder.

Bagefter skal der sikres at luften har adgang ned i jorden.

Her kan der benyttes en vertikalskærer eller man kan bruge et greb, som stikkes dybt i jorden, hvorefter at jorden rokkes frem og tilbage. Meningen her er ikke at vende jorden, men der imod at lave nogle luftkanaler i den, så der kan komme ilt ned til græssets rødder. Dette gøres både på kryds og på tværs af haven.


Topdress:

En græsplæne har rigtig godt af at få tilført nyt, organisk materiale hvert år. Sådan topdress til plæner kan enten købes i færdigblandede poser eller man kan blande det selv. Blandingen skal indeholde lige dele kompost, blandet med filtergrus (0-4 mm). Gruset sikrer et godt drænlag til plænen, mens at komposten tilfører både næring og erstatter organisk materiale, som er gået tabt i årets løb.


Topdress uddeles i et lag på 2 cm ud over hele plænen. Det mest optimale tidspunkt at gøre dette på, er lige efter at plænen er blevet revet og luftet.

Topdresset skal arbejdes ned i hullerne, som man har lavet med greb eller vertikalskærer.

Dette gøres bedst ved at feje det ned i græsset med en kost. Det lyder måske lidt underligt sådan at skulle feje plænen, men det er en yderst effektiv måde at få fordel topdresset på.


Gentages disse ting hvert år, vil plænen hurtigt blive flot igen.

Er din jord vandlidende, det vil sige direkte våd, skal der andre metoder til. Her kan løsningen være at grave dræn ned eller få installeret en faskine, som kan lede noget af vandet væk i de våde perioder.