Stokroserust er en svampesygdom som er meget almindelig på stokroser, men som også kan angribe andre planter som er i samme familie som stokroser.

Svampen kan helt ødelægge stokroser idet bladene visner alt for tidligt, blomster udvikler sig ikke, og væksten bliver svag og dårlig. Alle grønne dele samt frø kan angribes.

Angreb ses først som små orange pletter, der senere bliver gråbrune. I pletterne udvikles et enormt stort antal sporer, der spredes med vind og vandstænk. Sporerne spirer meget hurtigt, så sygdommen udvikler sig let som en epidemi.

Stokroserust overvintrer som sporer på de nederste dele af stokrosers stængler samt på frø.

Stokroserust kan ikke bekæmpes med kemiske midler. Det vigtigste er derfor at fjerne alle overjordiske plantedele om efteråret.

Om foråret holdes godt øje med de første blade, der fjernes straks når de mindste tegn på angreb ses.

Det er også vigtigt at holde stokroserne i god vækst med vand og gødning, idet dette kan hæmme svampens ødelæggende virkning.

derfor er det også rigtig godt at du har holdt planten med gødning og vand.der er desværre ikke noget at gøre ved skaden nu, men du kan forhindre at det samme sker her næste år :)